วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อาจารย์คมสันต์ สุทนต์ ได้มาเป็นวิทยากรท้องถิ่นสอนดนตรีไทย อังกะลุง เพลง โหมโรงยะวา ที่โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ประกาศ
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพท้องถิ่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ที่ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ Click ได้ที่ Link เว็บไซต์ ณ ตำแหน่ง URL ต่อไปนี้

https://cid-8e9581a5ae9c372d.skydrive.live.com/browse.aspx?path=%2f%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c

นางสาว กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์
ผู้ประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น